US News & World – richest US states

Massachusetts richest state